Külkereskedelmi, innovációs és termékfejlesztési szolgáltató központ építése a Halker Kft.-nél

A kedvezményezett neve: HALKER Élelmiszer Kereskedelmi, Gyártó és Feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe: Külkereskedelmi, innovációs és termékfejlesztési szolgáltató központ építése a Halker Kft.-nél

A projekt azonosítószáma: BAR-1.1.1-21-2021-00011

A fejlesztés tárgya, célja: A projekt célja, a HALKER Kft. részére támogatás biztosítása azon negatív gazdasági hatások ellensúlyozására, amelyek az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból történt kilépése nyomán szenvedett el.

A szerződött támogatás összege: 465.817.832 Ft

A projekt befejezési dátuma: 2023.12.28.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A projekt elsődleges célja külkereskedelmi, illetve export tevékenységünk fejlesztése, amelyhez elengedhetetlen e terület humán bővítése. Emellett nemcsak elnevezésében innovációs, hiszen Társaságunk rendelkezik sikeres K+F projektekkel is, amelyek szakmai eredményének hatékony kihasználásához kutató-fejlesztő-mérnöki kollektívánkat szeretnénk bővíteni. Az épületben termékfejlesztési, saját márka építési tevékenység is történik majd, mintegy szakmai műhely jelleggel. Emellett a gyártásszervezés, logisztikai irányítás területeken dolgozó szellemi kollégák számának bővítése is megvalósulhat. A munkahelymegtartás mellett tehát jelentős, 25-30 fős létszámbővítésre is lehetőséget ad a beruházás. A beruházás nyomán jelentős szellemi hozzáadott érték/tőke bevonzása történik meg. Mindez modernizációval, digitalizációval, új ipari és szolgáltatási megoldásokkal jár karöltve. Piaci pozíciónkat tekintve pedig mindez hosszú távon hozzájárulna az egész gasztronómiai szektor fejlődéséhez a beszállítói hatékonyságunk növekedésén keresztül. A fejlesztés keretében egy két szintes, 21. századi színvonalú, energiahatékony és modern, iroda jellegű épület jött létre 847 m2 nettó szintterülettel, a jelenlegi utcafronti épületünkhöz történő hozzáépítéssel. Környezetterhelésünk csökkentése és megújuló energiatermelésünk növelése érdekében telepítettünk egy 346 és egy 50 kWP teljesítményű napelemrendszert is, továbbá a digitalizáció és hatékonyabb munkavégzés céljából számítástechnikai eszközöket vásároltunk még a projekt keretében.
 

 

A panasztörvénnyel kapcsolatos bejelentését megteheti az alábbi weblapon: http://panasz.halker.hu/